Smluvní opravce Allianz pojišťovny

Hlášení škody

V případě, že máte vozidlo pojištěné, vzniklou škodu na vozidle je potřeba nahlásit vaší pojišťovně:


 • telefonicky Call Centrum (hlášení škody): +420 241 170 000
 • on-line hlášení škody
 • písemně Allianz pojišťovna, a. s., Ke Štvanici 656/3, 186 00 Praha 8
 • osobně na všech pobočkách pojišťovny
 • můžeme škodu nahlásit za Vás

Škodu rádi nahlásíme za Vás! Zavolejte nám a domluvíme si kdy a kde můžeme začít opravovat:

+420 774 847 303

+420 602 590 909

K nahlášení škody potřebujete:

 1. doba a místo vzniku škody
 2. údaje o vozidle (mějte u sebe při hovoru např. malý TP)
 3. pokud si nejste jistí jaká je výše spoluúčasti, zeptejte se operátora

Poskytované služby v rámci likvidace pojistné události

Fotodokumentace

 • plníme funkci
  mobilního technika pojišťovny
 • pořizujeme fotodokumentaci poškozeného vozu, není nutné volat mobilního technika pojišťovny

Prohlídka

 • plníme funkci
  mobilního technika pojišťovny
 • provádíme prohlídky do výše totální škody, není nutné volat mobilního technika pojišťovny

Aktivní směřování zakázek

 • ve spolupráci s pojišťovnou směřujeme zákazníky cíleně do vybraných spolupracujících servisů v postiženém regionu

Výstupní kontrola kvality

 • každé opravené vozidlo prochází důkladnou výstupní kontrolou

Administrativní vyřízení škody

 • škodu rádi vyřídíme s Vaší pojišťovnou za Vás na základě formuláře plné moci, nemusíte se o nic starat, pouze škodu nahlásíte a zbytek vyřídíme my

Další informace


Co je spoluúčast a jaká je její výše?
 • Spoluúčast je částka, kterou se podílíte na opravě Vašeho vozu. Pojišťovna hradí částku za opravu poníženou právě o spoluúčast, kterou doplácíte servisu vy. Výši spoluúčasti nastavujete při vzniku pojištění, najdete ji tedy v pojistné smlouvě. Spoluúčast bývá často ve formě 1% minimálně 1000 Kč, 5% minimálně 5 tis Kč atp.
Kdy a jak platím spoluúčast?
 • Spoluúčast platíte hotově při předání opraveného vozu. Vždy si uschovejte doklad o zaplacení.
Co když je vozidlo firemní a jsem plátce DPH?
 • V případě, že jste plátce DPH, vždy toto zdůrazněte a nahlaste své IČ a DIČ. Dle Vaší uzavřené pojistné smlouvy ponižuje pojišťovna celkovou výši pojistného plnění o částku DPH, kterou nám hradíte Vy.
Co je pojistný limit a kde ho najdu?
 • Pojistný limit je maximální výše plnění pojišťovnou a je vždy uveden ve Vaší pojistné smlouvě. Pojistný limit pojišťovna ještě snižuje o spoluúčast. Př.: Váš pojistný limit je 50.000,- Kč a spoluúčast máte stanovenou 5.000,- Kč. V tomto případě pojišťovna uhradí 45.000,- Kč a Vy uhradíte 5.000,- Kč (za předpokladu, že oprava byla přesně ve výši pojistného limitu a Vy nejste plátcem DPH).